Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie od początku swojego istnienia współpracowało z Urzędem Miejskim oraz ówczesnym Wojewodą Koszalińskim. TOZ był w tamtych latach inicjatorem utworzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie, które prowadził przez 8 lat.

W lipcu 2009 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie ponownie zaczęło  prowadzić Schronisko. Wówczas umowę z Gminą Miasto Koszalin zawarto do końca roku. Kolejną umowę podpisano
w styczniu 2010 roku i TOZ prowadził schronisko przez kolejne 3 lata.

W październiku 2012 roku do użytku został oddany nowy budynek Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
W drugiej połowie miesiąca pracownicy schroniska przewieźli wszystkie zwierzęta
oraz zaopatrzenie ze starego obiektu, wówczas mieszczącego się przy ul. Topolowej do nowego budynku przy ul. Mieszka I 55. Po przeprowadzce schronisko otrzymało nazwę „Leśny Zakątek”.

W styczniu 2013 roku TOZ Koszalin wygrał kolejny konkurs na prowadzenie koszalińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na następne 3 lata. Naszym priorytetowym celem jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom najlepszej opieki oraz znalezienie w jak najszybszym czasie nowych domów.